Második iskolanyitogató beszélgetésünk január 25-én, csütörtökön 18 órakor lesz. A beszélgetésünk témája „A művészeti oktatás szerepe a Waldorf iskoában”. Előadónk Kóródi Ágnes, Waldorf pedagógus.

„Mielőtt a gyermekek megszólalnak, énekelnek.
Mielőtt írnak, festenek.
Amint felállnak, táncolnak.
A művészet az emberi kifejezés alapja.”

Miért fontos a művészet a gyermekek fejlődése során? A művészeti és kézműves tárgyak széles skálája segíti az alkotó fantázia kibontakozását. Ez az alapja a későbbi kreatív gondolkodásnak. Első osztálytól fogva rendszeresen zenélnek, furulyáznak, festenek, rajzolnak, kézimunkáznak a gyerekek. A gyermeki tudás túl korai, egyoldalú fejlesztése helyett az egészséges érzésvilág és akarati élet kibontakoztatásával teremtünk biztos alapot az ebben az életkorban magának utat törő gondolkodásnak. Ezért a főoktatással egyenrangúan fontosnak tartjuk a különböző művészeti és kézműves tevékenységeket, valamint a közösségi életet.

Kicsit más perspektívából tekintünk rá a gyermekek fejlődésére. Nagyon érdekes lesz, várunk nagy szeretettel!