A mostani epochán Petőfiről tanult az ötödik osztály. Minden ötödikes kiválasztott egy olyan Petőfi verset, amit ő kedvel és ezekből állt össze az idei előadás. A hozott versek követték Petőfi életét: először a gyerekkor, az édesanyjával való szoros kapcsolata, szerelem, majd a katonáskodás, harc a szabadságért, a nemzetért.

Petőfi így ír egyik levelében a saját költészetéről: „Ha néhol egyes kifejezésekre s a tárgyra nézve szabadabb vagyok másoknál, ez onnan van, mert énszerintem a költészet nem nagyúri szalon, hová csak fölpiperézve, fényes csizmákban járnak, hanem szentegyház, melybe bocskorban, sőt mezítláb is beléphetni.”

Köszönet illeti dráma tanárunkat Fenyvesi Bálintot és zene tanárunkat Rottenhoffer Andit a sok segítségéért!